Formler & kalkylatorer

Ellra
Ohms lag
Spnningsfrlust i kablar
Batteriers inre resistans

Magnetism
Magnetisk fldestthet

Solenergi
Luftsolfngare effekt

Vindkraft
Vindkraftverkets effekt
Verkningsgrad (Cp)
Startvind (cut-in)
Turbinblad
Effektfrlust i mastkabel

vrigt
Temperatur kyleffekt

Sk p 24volt.eu
 


Beskare/Visitors
online:
1

Vridmoment och effekt

Vridmomentet kan beräknas med formeln:
τ = F x r x sinΦ

SinΦ blir lika med 1 om vinkeln är 90°. Om armen med vilken man mäter vridmomentet är horisontell, kan man alltså bortse från vinkeln. Lägesvektorn r blir därmed lika med armens längd, mellan fästpunkten för vågen och den vridande axelns centrum. Formeln kan då skrivas:
τ = F x r

r (lägesvektorn) mäts i meter och eftersom F = m x g, där m står för massa i kilo och g för jordgravitationen (9,81), kan man göra det riktigt enkelt för sig genom att göra armen 1 meter lång och det vridande momentet i newtonmeter (Nm) blir då ca: 10 gånger vad vågen visar. Varje kilo kommer alltså att motsvara 10 Nm.

För att räkna ut vridmoment, använd kalkylatorn neden.
Värt att notera är att armen bör vägas för exakta mätresultat. Lyft armen i en punkt rakt ovanför den fast monterade vågen med en annan våg tills den är i horisontellt läge. Läs av vikten och addera den till massan i kalkylatorn nedan.

Obs! Använd punkt vid decimaltal, ej komma.
Lägesvektorn (r): meter
Vinkeln (sinΦ): °
Massa: kg
Resultat:
Vridmoment: Nm
När man väl känner till vridmomentet vid olika varvtal är det enkelt att räkna ut effekten. Formeln för effektberäkning lyder:

P = τ x n x 2 x pi

τ = vridmoment
n = varv/sekund
pi = 3,14
Vridmoment (τ): Nm
Varvtal: rpm
Resultat:
Effekt: watt
  vridnoment

vridmoment vattenhjul

På bilden ovan ligger fjädervågen gömd bakom stenen. När skruvarna dras åt runt hjulets axel bromsas hjulet och det är bara att läsa av värdet på vågen. Därefter dras skruvarna åt ytterligare och en ny avläsning görs. Upprepa och notera hjulets varvtal och vågens vikt till hjulet står helt stilla.
moment och effektkurva

När samtliga värden för vridmoment och effekt är noterade, kan kurvor för effekt och vridmoment ritas upp.


-->

Victron EasySolar

En allt-i-ett-lösning från Victron, med växelriktare, batteriladdare, regulator och elcentral med dvärgbrytare och ingång från elät, eller elverk. EasySolar finns för 12, 24, eller 48V, från 1600VA till 5000VA.

Se alla modeller här »

EasySolar