Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Projekt
Vattenhjul
Generator
Bilder och filmFilm
Bromsad effekt
Mixters francisturbin
Vindkraftverk
Del 1 - Ståldetaljer
Del 2 - Fena & bom
Del 3 - Turbinen
Del 4 - Generatorn
Vindhjul av aluminium
Hembyggd bil & traktor
Poncelet vattenorgel

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
2

Mixters francisturbin

Vattenfall När man hör talas om francisturbiner kopplar man samman dessa med storskalig drift av vattenkraft, där fallhöjden också är stor, ca: 15-200 meter, men så måste det inte alltid vara. Mixter´s anläggning visar att francisturbiner fungerar redan vid en fallhöjd på en dryg meter.

Anläggningen är fortfarande under intrimning och p.g.a. allt regnande har det varit problem med hög vattennivå vid utloppet, men generatorn har lämnat ca: 270 watt vid 224 volt och det finns kapacitet för mer.
Intag Intaget med grind, som håller löv, grenar och annat skräp borta, ligger till vänster om vattenfallet.
Grinden syns inte på bilden, den ligger under träluckan.
Rännan in till turbinhuset är 50 cm bred och 60 cm djup.

Vatten i ån har han tio månader om året och det är bara under sommaren som flödet blir för litet.
Utlopp Här ser man turbinhuset som ligger 1,5 meter från dammen och 20 meter längre ned mynnar utloppet ut i ån igen.
Diametern på utloppsröret är 600 mm.
Gavel Generatorn som plockats ur ett 650-watts elverk passade inte in i installationen i övrigt, så en ny gavel fick tillverkas hemma i verkstaden. Imponerande jobb!
Generator Den nya gaveln fastskruvad på generatorn som ger 650 watt vid 2500 rpm och 750-800 watt vid 3000 rpm.
Francisturbin Turbin under renovering, med nytillverkade ledskenbultar.

Löphjulet (uppe till vänster på bilden) har diameter 235 mm.
Turbinhus Ledskenhuset med de nya detaljerna och två av ledskenorna på plats.

Ledskenornas funktion i en francisturbin är att reglera mängden vatten in till turbinen.
Remskiva Allt installerat och klart med generator, remskivor och planrem. Utväxlingsförhållandet till generatorn är 1:9,5. På bilden ser man också ett rör som sticker upp ur vattnet och vrider man på det ändras vinkeln på ledskenorna.

Den så kallade sumpen är 140 cm djup och på botten av den sitter turbinen. Efter att vattnet har passerat turbinen rinner det vidare ned i ett 2,7 meter långt sugrör. Djupet på sugröret är 90 cm och direkt efter turbinen har det en diameter på 30 cm, för att sedan växa till ca: 60 cm i den yttre ändan mot utloppsröret.

Kommande projekt är att snygga till installationen och sätta motorstyrning på röret till ledskenorna för automatisk reglering av flödet. Ett annat alternativ som mixter funderat på, är att eventuellt ersätta francisturbinen med en kaplanturbin, som han i så fall kanske själv tillverkar hemma i verkstaden!