Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Värme

VattenvärmningKalkylator
Värmetråd KanthalKalkylator

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
2

Uppvärmning av vatten

Hur lång tid det tar att värma upp en viss mängd vatten från en temperatur till en annan kan beräknas på följande sätt:

P = (m x Cp x ΔT) / t

m = vattnets massa i kg (1 kg/l)
Cp = värmekapaciteten för vatten = 4,18 kJ/kg K
ΔT = temperaturskillnaden i grader Celsius
t = tid i sekunder

Har man en varmvattenberedare på 30 liter och i den vill värma vattnet från 20 till 60°C (40 graders temperaturhöjning) på fem timmar krävs följande effekt:

P = (30 x 4,18 x 40) / 18000 = 0,28 kW

Om man istället vill räkna ut hur lång tid det tar att värma en viss mängd vatten kan man använda den här kalkylatorn:

Obs! Ange punkt vid decimaltal, ej komma!
Mängd vatten: liter
Temperaturökning: °C
Effekt: watt
Resultat:
Uppvärmningstid: tim min