Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Vindkraft
Typer av Vindkraftverk
Vindenergi & lägeKalkylator
Bygga själv
Varvtal vid startvindKalkylator
TurbinenKalkylator
GeneratornKalkylatorFilm
Magneter
Regulator
Resistiva laster

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
1

Vindenergi och vindkraftverkets placering

Turbulens
Turbulens
Byggnader och träd orsakar turbulens och vindkraftverket bör därför inte placeras bakom ett hus, eller i närheten av skog. Gör man det bör masten vara så hög att vindkraftverket hamnar på trädens dubbla höjd, helst 2,5 gånger höjden.

Vind i backar och dalgångar
Backar kan få vinden att stiga och accelerera, men då måste backen vara jämn och inte vara alltför brant, max 40 procents lutning. På andra sidan backen kan turbulens uppstå och är det ett stup på baksidan kan man få motsatt effekt. På vissa ställen i dalgångar kan man få tunneleffekt, men för att säkert veta var det blåser bäst måste man göra mätningar.

Vindens energi (kinetisk energi, eller rörelseenergi)
För att räkna enbart på vindens energi, ange verkningsgraden till 100% i kalkylatorn nedan. En vindturbin kan dock aldrig bli effektivare 59,3 procent, men vinden är mer svårfångad än så och man brukar räkna med en total verkningsgrad på 15 procent för hembyggda vindkraftverk. Denna siffra brukar man ange som Cp och det står för Power coefficient.
Vid låg vindhastighet får man dock högre verkningsgrad eftersom mindre värme alstras i vindkraftverkets generator.

Obs! Ange punkt vid decimaltal, ej komma!
Vindhastighet: m/s
Turbindiameter: m
Cp (total verkningsgrad): %
Turbindiameter Hemtillverkade turbinblad har normalt 20-40 procents verkningsgrad mellan, oftast runt 30.

Utan byggnadslov är största tillåtna turbindiameter två meter.
Resultat:
Effekt: watt
Vid en vindhastighet på 10 m/s och med en turbindiameter på två meter ger kalkylatorn 287 watt uteffekt från generatorn, men effekten kan bli vad som helst mellan 200-400 watt. Hur effektivt vindkraftverket blir beror på turbinens och generatorns verkningsgrad, alltså hur väl man lyckats tillverka dessa.