Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Formler & kalkylatorer

Ellära
Ohms lag
Spänningsförlust i kablar
Batteriers inre resistans

Magnetism
Magnetisk flödestäthet

Solenergi
Luftsolfångare effekt

Vindkraft
Vindkraftverkets effekt
Verkningsgrad (Cp)
Startvind (cut-in)
Turbinblad
Effektförlust i mastkabel

Övrigt
Temperatur kyleffekt

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
3

Beräkna cut-in för vindkraftverk

Cut-in avser den vindhastighet då vindkraftverket uppnår laddspänning (exempelvis 12, 24, eller 48 volt) och med den här kalkylatorn kan du räkna ut turbinens varvtal vid den vindhastigheten.
Cut-in ligger normalt vid 3 m/s.

Turbinens löptal avser bladens hastighet ute vid vingspetsarna i förhållande till vindhastigheten. Löptalet ligger normalt på 7, men kan variera mellan 5 och 9. Eftersom bladen snurrar fritt upp till "cut-in", kommer bladens löptal att vara ca: 25% högre än det ideella löptalet ( löptal under belastning) och detta tar kalkylatorn hänsyn till, annars skulle resultatet bli att vindkraftverket börjar ladda tidigare än beräknat.

Obs! Använd punkt vid decimaltal, ej komma!

Cut-in: m/s
Turbinens diameter: meter
Löptal (TSR):
Results:
Uppnår laddspänning vid: rpm