Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
El & elektronik
Dubbla elsystem
Ohms lagKalkylator
Kabelarea & förlusterKalkylator
Generatorer
Y- och D-kopplingKalkylator
Statorlindningar
Regulatorer
Solcellsregulatorer
Shuntregulatorerer
Djupurladdningsskydd
Vad är MPPT & PWM?
Omformare till 230V
DC/DC-omvandlare
Färgkod motstånd

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
4

Regulatorer

Regulatorer för solcellspaneler

Oberoende av hur batterierna laddas i ett system, måste det alltid finnas ett överladdningsskydd och vid användning av blybatterier även ett djupurladdningsskydd. Detta för att batterierna inte ska överladdas och förstöras. Blybatterier, eller vanliga fritidsbatterier måste också ha ett djupladdningsskydd, vilket gel-batterier inte behöver eftersom de tål att urladdas helt.

Solcellsregulatorer har alltid ett överladdningsskydd och nästan alltid ett djupurladdningsskydd. Djupurladdningsskyddet fungerar på så sätt att det stänger av alla förbrukare när batterispännngen blir för låg.


Regulatorer för vindkraftverk

Till vindkraftverk kan som regel inte solcellsregulatorer användas, här använder man istället shuntregulatorer, vilka i och för sig i första hand kan vara avsedda för lite större solcellsanläggningar. Anledningen till varför vindkraftverket kräver en shuntregulator är att det aldrig får vara obelastat. Ett vindkraftverk som är obelastat i hård vind kommer att skena och kanske gå sönder.
En annan fördel med shuntregulatorerna är att de även tar vara på energin från vindkraftverket, solcellsanläggningen, eller vattenturbinen även när batterierna är fulladdade. Överskottet, alltså när batterierna är fulladdade, brukar användas till att värma vatten, eller för att värma upp huset med värmeelement.