Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
El & elektronik
Dubbla elsystem
Ohms lagKalkylator
Kabelarea & förlusterKalkylator
Generatorer
Y- och D-kopplingKalkylator
Statorlindningar
Regulatorer
Solcellsregulatorer
Shuntregulatorerer
Djupurladdningsskydd
Vad är MPPT & PWM?
Omformare till 230V
DC/DC-omvandlare
Färgkod motstånd

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
3

Kabelarea- och spänningsfallskalkylator

Spänning och kabelns längd måste anges, samt effekt, eller ström. Kabelarea behöver ej anges.
Kalkylatorn räknar fram minsta kabelarea med högst 0,5 volts spänningsfall vid 12 volt (1 volt vid 24 volt).

Obs! Vid decimaltal måste punkt användas, ej komma.
Batterispänning: volt (V)
Effekt: watt (W)
Ström: ampere (A)
Kabellängd: meter (m)
Kabelarea: mm²
Kabeltyp: koppar aluminium
Resultat:
Spänningsfall i kabeln V
Kabelns resistans ohm
Ström A
Rekommenderad area mm2
Minsta kabelarea för säkringar:
35 A kräver minst 10 mm2 kabelarea.
25 A kräver minst 6 mm2 kabelarea.
20 A kräver minst 4 mm2 kabelarea.
16 A kräver minst 2,5 mm2 kabelarea.
0-10 A kräver minst 1,5 mm2 kabelarea.
Kabelns resistans beräknas med formeln:

R = (resistivitet x längd) / area

Resistiviteten hos koppar vid rumstemperatur (20° C) är ca: 0,018 ohm/mm2 per meter kabel. För aluminium är resistiviteten 0,028 ohm/mm2.

Hos både koppar och aluminium ökar resistiviteten med 0,4% per grad temperaturhöjning. Detta innebär att en för klent dimensionerad kabel som blir varm orsakar ytterligare förluster eftersom den högre temperaturen också innebär ökat motstånd i kabeln.

säkrad
Säkringar

Säkra alltid upp utrustningen. Kortslutning i en apparat kan orsaka mycket höga strömmar och kabelbrand, även om kabeln är rätt dimensionerad.

säkringVälj ampere närmast över den ström som går genom kabeln.