Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Produktinformation
Vindkraftverk PWG 400

Bruksanvisningar
Regulator Juta CMP24/45

Felsökning
Solpanel

Installationsanvisningar
Solpanel-regulator-batteri
Suncore Luftsolfångare
Takmontage - Renusol
Vindkraftverk & solpanel

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
3

Vindkraftverk
PWG 400L, 600L och 1000L

Vindkraftverk Här kommer information och installationsanvisningar för PWG-seriens vindkraftverk att finnas senare under veckan.

Vad som bör påpekas när det gäller vindkraftverk anslutna till batterier, är att hälften av vindkraftverkets effekt går förlorad i värme vid den märkeffekt som anges. Vid svagare vind är förlusterna betydligt mindre. 10 m/s, eller mer, blåser det som regel bara en gång per månad, så förlusterna är egentligen inget stort problem. Lösningar finns dock och de heter MPPT, men det kommer att förklaras senare, liksom en del annat som det är bra att tänka på när det gäller köp av vindkraftverk.

Vindkraftverk är heller inte underhållsfria och det största problemet är regulatorn. Alternativa lösningar kommer därför att presenteras här och som regulator till dessa vindkraftverk kan TriStar TS-45 användas, eller någon av solcellsregulatorerna CM30Z, eller CM50Z. Äger du redan en regulator av modell CMP 24, eller CMP 45, kan den också användas, samtidigt som regulatorn fortfarande fungerar som regulator för befintliga solpaneler. Ett separat djupurladdningsskydd måste dock installeras om man vill behålla den funktionen.


Vindkraftverk Här är ett exempel på hur solcellsregulatorerna CM3024Z, CM5024Z, eller CMP24/CMP45 (för dem som har sådana) kan användas som shuntregulator, samtidigt som solpaneler kan vara anslutna till regulatorn. Det behövs alltså ingen separat regulator för vindkraftverket, bara ett relä, en last (i det här exemplet ett effektmotstånd), samt en likriktarbrygga och en brytare, så att vindkraftverket kan stoppas vid behov.

Regulatorn kan användas på samma sätt, som shuntregulator, även om den enbart används till solpaneler. Kanske vill man värma vatten till kvällsduschen, hellre än att bara låta regulatorn koppla bort solpanelerna sedan batterierna blivit fullt laddade. Bilden till höger är bara en principskiss på hur det hela kan se ut, så mer informativa beskrivningar kommer.