Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Produktinformation
Vindkraftverk PWG 400

Bruksanvisningar
Regulator Juta CMP24/45

Felsökning
Solpanel

Installationsanvisningar
Solpanel-regulator-batteri
Suncore Luftsolfångare
Takmontage - Renusol
Vindkraftverk & solpanel

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
5

Så här kopplas solpanel och regulator till batteri

Solpanel 1. Motera solpanelen i söderläge och i ca: 40 graders vinkel så att solens strålar träffar panelen rakt framifrån under så många timmar som möjligt under dagen. Se till så att tak, träd, eller andra byggnader inte skuggar någon del av panelen.

2. Montera regulatorn så nära batteriet som möjligt.

3. Koppla först in batteriet till regulatorn (skruv 3 och 4 på bilden). Se till så att batteriets pluspol och minuspol ansluts rätt i regulatorn (+ till skruv 3 och minus till skruv 4).

4. Anslut solpanelen till skruv 1 och 2. Se till så att plus och minus inte skiftas.

5. Anslut dina förbrukare till skruv 5 och 6. Se till så att plus och minus inte skiftas.

Regulator
Regulatorns display kommer hela tiden att växla mellan de tre lägen som visas i bilden ovan och som är batterispänning, laddström från solpanel (Charge) och förbrukning (Load).

Regulator
För att få ytterligare information, tryck upprepade gånger på Menu-knappen så visas temeratur, total laddning i Ah sedan regulatorn installerades (Charge), total förbrukad energi (Load), samt batteriets laddningsstatus (Battery SOC).

Regulator
För att ställa in vid vilken batterispänning överspänningsskyddet ska träda in (max laddspänning 14,2 - 14,4 volt för vätskebatterier och 14,7V för AGM-batterier), tryck upprepade gånger på Menu-knappen tills Charge off visas. Tryck därefter på plus, eller minusknappen för att ställa in önskad spänning. Var snabb för displayen återgår ganska snart till automatisk visning av batterispänning, laddning och förbrukning.
För att ställa in vid vilken batterispänning djupurladdningsskyddet ska träda in, tryck upprepade gånger på Menu-knappen tills Load off visas. Tryck därefter på plus, eller minusknappen för att ställa in önskad spänning. Sätter du detta värde till 12,0V ökar du batteriets livslängd och det gäller även batterier som tål djupurladdning.
För att ställa in vid vilken spänning förbrukare ska återinkopplas, upprepa proceduren ovan för Load on. Lämpligt värde: 12,5-12,6V.

Den lilla kontakten som medföljer är temperaturgivaren. Stick in den i hålet på sidan av regulatorn, precis som den är. För att återställa fabriksinställningarna, håll in Reset-knappen i 5 sekunder.