Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Produktinformation
Vindkraftverk PWG 400

Bruksanvisningar
Regulator Juta CMP24/45

Felsökning
Solpanel

Installationsanvisningar
Solpanel-regulator-batteri
Suncore Luftsolfångare
Takmontage - Renusol
Vindkraftverk & solpanel

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
2

Så här kopplas solpanel, regulator och batteri

Solpanel 1. Koppla först in batteriet till regulatorn (skruv 1 och 2).
Många regulatorer klarar både 12 och 24 volt och regulatorn måste därför känna av rätt batterispänning innan solpanelerna kopplas in.
Vissa regulatorer har inbyggd temperatursensor och därför bör batteri och regulator inte sitta för långt ifrån varandra.

2. Koppla därefter in solpanelen till regulatorn (skruv 3 och 4).

3. Koppla sist av allt in förbrukarna till regulatorn (skruv 5 och 6).
Notera att förbrukarnas totala strömförbrukning inte får överstiga regulatorns angivna värde. Max ström till förbrukare brukar oftast vara densamma som max ström från solpanel, men avvikelser förekommer.

Obs! Glöm inte att säkra upp anläggningen med en säkring på varje pluskabel. Till förbrukare kan flera säkringar behövas, en för varje gren.
Solpanel Parallellkoppling vid 12 volt

Är batterispänningen 12 volt ska solpanelerna parallellkopplas. Koppla plus till plus och minus till minus i solpanelernas kopplingsdosor.

Vid inkoppling ska de två yttre skruvarna anslutas. Den i mitten är bara en kopplingspunkt som ger halva spänningen. Saknas markering för + och - i kopplingsdosan kan man titta efter det vita strecket på dioden/dioderna som alltid ligger närmast plus.

Solpanel

Parallellkoppling av flera batterier sker på samma sätt, plus till plus och minus till minus.
Solpanel Seriekoppling vid 24 volt

Är batterispänningen 24 volt ska två stycken solpaneler seriekopplas enligt beskrivningen till höger.

Seriekoppling av två stycken batterier sker på samma sätt.

Vill man använda fler än två solpaneler, eller batterier i ett 24-voltsystem, måste de först seriekopplas två och två och därefter kan dessa grupper parallellkopplas. Ett alternativ är att använda solpaneler avsedda för 24 volt. Det går naturligtvis att seriekoppla såväl solpaneler som batterier även för andra spänningar, exempelvis 48 volt, men då gäller det att hitta en regulator som klarar den spänningen, gärna också annan utrustning om man vill ha någon glädje av den energi man får från solen.