Startsida Forum Webbutik Manualer Sol Vind Vatten El & elekronik Värme Kalkylatorer Projekt Övrigt Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Svenska English
Produktinformation
Vindkraftverk PWG 400

Bruksanvisningar
Regulator Juta CMP24/45

Felsökning
Solpanel

Installationsanvisningar
Solpanel-regulator-batteri
Suncore Luftsolfångare
Takmontage - Renusol
Vindkraftverk & solpanel

Sök på 24volt.eu
 


Besökare/Visitors
online:
4

Felsökning av solpanel

Solpanel
Kopppla loss solpanelen från regulatorn. Du kan lika gärna koppla ur solpanelen vid regulatorn, men om felet kvarstår kan det bero på avbrott, eller kortslutning i kabeln mellan regulator och solpanel.


Solpanel
Mät ström från solpanelen med en multimeter och ligger den runt 4-5 ampere för en solpanel på 90-100 watt vid soligt väder, då är allt ok och felet ligger ligger inte i solpanelen.
Obs! Se till att ha fräscha batterier i multimetern. Är batterierna dåliga kan multimetern visa helt felaktiga värden.
Obs!! Ställ in mätområdet på 10A.
Obs!!! Obs!! Flytta över multimeterns mätkabel till den vänstra anslutningen märkt 10ADC.


Solpanel
Om felet kvarstår, mät därefter solpanelens spänning med multimetern och den bör visa 20-22 volt. Visar den 10-11 volt har vi troligen felet på insidan av solpanelens kopplingsdosa.
Obs!! Obs!! Ställ in multimetern på rätt mätområde som är 200V likspänning, INTE på 20V för spänningen är som regel högre än så och då visar den OL. Sätt också mätkablarna i rätt hål och för den här typen av multimetrar i de två högra hålen. Förväxlar du plus och minus visas ett minustecken framför värdet på spänningen, något annat händer inte.

Solpanel
Öppna kopplingsdosan på solpanelens baksida genom att vicka lätt med en skruvmejsel i de fyra spåren.


Solpanel
Mät först spänningen över den ena strängen (solpanelens 36 celler är uppdelad i två strängar om vardera 18 celler). Här bör du nu se en spänning på 10-11 volt.


Solpanel
Mät därefter spänningen över den andra strängen och även här bör du se samma spänning. Om någon av strängarna visar 0 volt, löd loss dioden och gör om mätningen. Om solpanelen visar 10-11 volt med ena ändan på dioden bortkopplad, är det dioden som är trasig. Byt i så fall ut den och solpanelen kommer sannolikt att fungera igen. Kontrollera också, och gärna innan du löder loss dioden, att alla lödningar och eventuella skruvar har bra kontakt.


Solpanel
Se till att dioden blir vänd åt rätt håll. Den ljusgrå ringen ska vara vänd mot plus.


Solpanel
Kontrollmät att solpanelens spänning över de båda strängarna tillsammans är 20-22 volt (de två yttre kontakterna där kablarna är anslutna).


Solpanel
Kontrollmät även solpanelens ström och visar den ca: 4 - 5A fungerar solpanelen igen.