Sida 1 av 1

Inverterjordning

InläggPostat: 24 apr 2022 09:27
av Sundvik
Hej alla sakkunniga, några frågor om bruket av inverter där ingen nätström finns.
Kan man få en elstöt när man sitter i en badbalja tillsammans med en väl använd trädgårds sänkpump (cirkulationspump) som är kopplad till en inverter ?
Kan en jordfelsbrytare höja säkerheten ?
Ska man och i så fall vart koppla något till skyddsjordsskruven (vingmutter) på baksidan av invertern ?

Re: Inverterjordning

InläggPostat: 28 maj 2022 09:37
av Bittämjaren
Är 230V sidan galvaniskt skild från 12/24V DC sidan och "svävar i luften" eller gör allt det ?
Om så är fallet då blir svaret nej på dina första frågor. :o
Om du får kontakt med 230V blir det bara i EN punkt och då händer ingenting men om 230V:en INTE svävar i luften då blir DU den andra kontaktpunkten i det här elsystemet och får en stöt. Finns det andra saker inkopplade på 230V så ökar risken att det inte svävar i luften längre. Därför är det nödvändigt att ansluta skyddsjordskruven på invertern till marken, detta blir den första punkten. Med marken menar jag t.ex. blanktråd nedgrävd i backen. Nu kommer även en jordfelsbrytare att kunna skydda dig. :?
En elstöt kan man alltid få men det krävs två punkter för att ström ska kunna gå genom dig, t.ex. hand och fot, jämför med en fågel som sitter på järnvägens kontaktledning den har bara kontakt i en punkt. :)
Exempel på händelser:
Du har batteri, inverter, jordfelsbrytare och en pump och trampar på pumpen så den spricker och det elektriska kommer i kontakt med vattnet och du lägger handen på något utanför badbaljan, vad händer... Ingenting :shock: för det går ingen ström genom dig, jordfelsbrytaren mäter ingen felaktig strömväg och löser inte ut :? men om invertern är jordad i marken då kommer när detta händer, en ström att gå från foten genom dig (hjärtat) ut i handen ner i marken fram till inverterns jordning tillbaka till 230V:en, detta upptäcker jordfelsbrytaren som löser ut och du överlever. 8)