Sida 1 av 1

Högsta domstolen - Fråga om tillstånd för minikraftverk.

InläggPostat: 18 nov 2008 23:30
av PowerMizer
Har du för lite att läsa? Lugn, här får du hjälp! :D

Domstol Högsta domstolen
Avgörandedatum 2008-01-04
Målnummer T3123-05

Fråga om tillstånd för minikraftverk. Vid prövning av den samhällsekonomiska tillåtligheten har intäkter av elcertifikat tillgodoräknats kraftproduktionen.

>>>LÄNK<<<

Re: Högsta domstolen - Fråga om tillstånd för minikraftverk.

InläggPostat: 18 nov 2008 23:40
av Göran
Nej, jag orkade inte läsa...tröttnade efter 5 minuter. :P

Re: Högsta domstolen - Fråga om tillstånd för minikraftverk.

InläggPostat: 19 nov 2008 05:31
av Karro
Jag skummade igenom det, för att få reda på utslaget. Men jag är inte riktigt säker. Det är så mycket blabla. Jag tror utslaget är att minikraftverket tillåts.

Man finner att det viktigaste argumentet mot är att fiskarna.
Tillåtandet av kraftverket bedöms av ekonomiska kalkyler. Att fiskarna kommer i andra hand endast om människan tjänar tillräckligt mycket pengar på dammen. Domstolen beslutar om människans pengatjänande har större värde än fiskarnas rätt till lekplaser.

Re: Högsta domstolen - Fråga om tillstånd för minikraftverk.

InläggPostat: 20 nov 2008 05:41
av intresseradmenejnörd
Hej!

Har just gjort mig själv till medlem i detta högst intressanta forum. Har också ägnat ett par timmar att sätta mig in i Hxxxx Lxxxxxxxxxxs planerade kraftverksbygge vid Karlsheds Sågverk, Ljungaån. Har konstaterat att Högsta Domstolen 2008-01-04 avslog ansökan för tillstånd (Dom nummer T 3123-05, Högsta Domstolen, meddelad 4/1-2008) efter ett tidigare (2005) medgivande i Miljööverdomstolen.

Ett allmänt tilltagande intresse för miljöhänsyn, flora och fauna, har tydligen svårt att komma in i domstolarna och förändra de konservativa statsbyråkraterna. Där härskar fortfarande det gamla "ekonomiska" synsättet. Så småningom kommer nog verkligheten att leta sig in även där.

För dem som "räknar" på småskalig vattenkraft i ekonomiska termer. Elcertifikatsystemet för "småskalig" vattenkraft kommer att fasas ut även om den nuvarande regeringen fortsätter en mandatperiod till.

Den förväntade recessionen kommer att minska efterfrågan på el. Då sjunker elpriset eftersom elmarknaden är avreglerad (tyvärr).

(OBS! Jag är ingen domedagsprofet. Jag vill bara försöka balansera entusiasmen, och just vattenkraft är en fråga som väcker känslor hos många. Vattnet rör oss alla!)

Ha det så bra! :)