Sida 2 av 2

Re: Bygglov och vind turbiner

InläggPostat: 24 nov 2008 10:58
av Karro
Något som irriterar mig är att det krävs bygglov för att fästa vindturbinen på en byggnad. Detta oavsett storlek, verkar det som. Jag skulle vilja fästa min första försöksturbin på mitt garageskjul, men jag är rädd för att byggnadsnämnden skulle få spatt. Kan man kanske såga hål i taket och fästa turbinen på ett separat torn, med det stickande upp genom taket?

Finessen här är att jag kan stå på skjultaket och nå turbinen, men att den ändå kommer upp en bit. Annars kommer turbinen i lä från skjulet och den måste upp en rejäl bit för att undvika det.
Jag har alls ingen lust att klättra i höga master för att justera en försöksturbin.

Eller kan man strunta i byggnadslovsreglerna för en försöksturbin?

Re: Bygglov och vind turbiner

InläggPostat: 24 nov 2008 12:03
av Göran
Göra hål i taket är tillåtet så länge masten inte har något stöd av huset eller taket, men lever man i ett land med så sjuka bestämmelser att det är ok med ett vindkraftverk som sticker upp genom hustaket, men inte att ha det på utsidan, då är bestämmelserna inget att bry sig om.

Re: Bygglov och vind turbiner

InläggPostat: 24 nov 2008 14:02
av STB
Jag har alls ingen lust att klättra i höga master för att justera en försöksturbin.

Varför inte införskaffa en versatower.


Saxat från


www.ham.se

http://www.vinecom.co.uk/versatower.html


Om inget annat hjälper kan man ju räkna ut det...

Ifall ditt Versatower är av den typ som är specificerat för en maximal toppvindlast på 800 N
så blir böjmomentet i mastfoten runt 14000 Nm plus det böjmoment som kommer från
själva mastens vindmotstånd. Detta har jag inte kunnat hitta något värde på, så ett rimligt antagande
är halva böjmomentet som kommer från antennen, dvs 7000 Nm. Totalt 21000 Nm.

Om man antar det ogynnsammaste fallet när en kubisk "fundamentklump" står ovanpå marken så
blir det erforderliga momentet för att välta denna grovt räknat massan multiplicerat med halva
sidan på kuben. Armerad betong har en densitet på c:a 2700 kg/m3 så en kub med 1 m sida kräver ett moment på c:a 13000 Nm för att börja röra sig. När "klumpen" grävts ner så beror det erforderliga momentet inte bara på tyngdkraften utan också på tryckhållfastheten hos den omgivande marken. Ett inte alldeles orimligt värde för väl stampad jord ligger runt 30 - 60 kPa.

För att rubba fundamentet krävs dels att övervinna ett moment på c:a 13000 Nm från tyngdkraften,
samt ett ytterligare moment som grovt räknat blir
tryckhållfastheten gånger sidoarean/2 på fundamentkuben.
Antar vi 50 kPa så blir detta moment c:a 25000 Nm. Alltså klarar det nedgrävda fundamentet i storleksordningen
25000 + 13000 Nm = 38000 Nm, vilket torde ha krökt masten i fästet långt innan fundamentet rubbats.

Fundament som är nedgrävda bör gärna vara formade så att man också utnyttjar jordens
tyngd för att motverka mastens böjmoment, varför ett prismatiskt fundament som är bredast i botten erbjuder ett större vältningsmotstånd än ett som är rent kubiskt för samma mängd betong. Dessutom är det i så fall bättre att göra fundamentet högre än det är långt och brett.

Lägger man sedan på en säkerhetsfaktor på 2 så skulle det gå åt c:a 2 m3 betong till
det nedgrävda fundamentet.

Re: Bygglov och vind turbiner

InläggPostat: 24 nov 2008 14:43
av Karro
På tal om konstiga regler; jag läste just följande på wikipedia:
"Att ha väderflöjel (girouette) på sitt hus var i Frankrike under medeltiden endast tillåtet för adeln."

Re: Bygglov och vind turbiner

InläggPostat: 24 nov 2008 16:15
av Matte_J
hehe, det bevisar bara vad jag alltid sagt! -Vi lever i ett feodalsamhälle!!!! :mrgreen: