Sida 1 av 1

Bygglovsfritt nekas

InläggPostat: 29 aug 2012 17:41
av pulka
Har fått problem med kommunen efter att jag lämnade in bygganmälan på att få sätta upp ett litet vindkraftverk på tomten. Uppfyller alla krav för att vara bygglovsfritt enligt Boverket. Ändå nekar kommunen mej och kräver att jag gör ett bygglov på ärendet. Kommunen i fråga är Malung-Sälen.
Finns någon i annan kommun som satt upp utan problem så jag kan hänvisa min handläggare att prata med den kommunen?
Får kommunens nämndemän verkligen tycka något annat än lagen säger? Annars är det väl bara bygga vidare för mej...

Boverket http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhe ... vindkraft/

Re: Bygglovsfritt nekas

InläggPostat: 29 aug 2012 20:35
av cman
läste .. "Kommunal vetorätt införs vid tillståndsärenden
En så kallad kommunal vetorätt för alla miljöbalkstillstånd för vindkraftverk har införts. Det innebär att kommunen ska tillstyrka den planerade vindkraftsexploateringen, annars kan tillstånd till vindkraftverk inte meddelas. Om kommunen är negativ bör den avge sin uppfattning redan under samrådsprocessen för tillståndsansökan."

har du fått någon mer detaljerad anledning? Kommunen måste kunna resonera och tydligen förklara anledningen till nekande eller om ytterligare krav utöver lagen anses vara krävande skulle jag tro?

Re: Bygglovsfritt nekas

InläggPostat: 29 aug 2012 22:01
av pulka
Anledningen är att det finns för många grannar som kan tänkas bli störda anser dom (Har pratat med mina närmsta grannar och inga problem). på tillståndsärenden gäller vetorätten men iom att mitt är bygglovsfritt behöver det inte tillståndsprövats ? Har ni andra som satt upp mindre verk lämnat in bygganmällan ?

Re: Bygglovsfritt nekas

InläggPostat: 30 aug 2012 00:02
av TonyMontano
Har haft 3 olika i Gällivare dock var masten bara 4m de var bara test verk men jag slängde bara upp skiten! bygglovsfritt :S Kan kolla lite imorgon :)

Re: Bygglovsfritt nekas

InläggPostat: 31 aug 2012 23:37
av Raptor50
Jag har bara satt upp, utan att söka om något som helst.
Nu har jag stugan mitt ute i skogen, med 1,2 km till närmsta granne, men när en från kommunen var här för att kolla vart jag skulle ha avloppstanken så var det inga frågor om min mast inte. :)
Stugan hör in under Hagfors komun, så inte så långt undan faktisk. Men om du läser lite mer på boverket så står också detta. :

Det är endast i undantagsfall som detaljplan krävs för nya vindkraftverk. Krav på detaljplan vid uppförande av vindkraftverk gäller för verk som omfattas av krav på bygglov eller anmälan, men bara om verket ska uppföras inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggande. Om områdets lämplighet för vindkraftverk kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan eller om tillräcklig reglering har gjorts med områdesbestämmelser krävs dock inte detaljplan.

Kanske du kan ta med den till kommun.. :)

länk till sidan http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Vad-ar-detaljplan/Vad-kan-eller-kan-inte-regleras-i-detaljplan-/Vindkraft/

Re: Bygglovsfritt nekas

InläggPostat: 03 sep 2012 21:12
av Gregerr
Har hört om mer problem med tillstånd för egna vindkraftverk i kommunen.
Tyvärr bara i andra hand, så jag har inte mer info.
Det finns ett vid Tandö som man ser från vägen. Har aldrig sett det snurra.
Och enligt andra eller tredjehands!!?? info så är det tillståndsproblem med detta också.

Tyvärr inte svar på dina frågor, men inte helt off topic i alla fall :)

Re: Bygglovsfritt nekas

InläggPostat: 11 nov 2012 02:06
av Göran.W
Men inte behöver man lämna in bygganmälan på något som inte kräver bygglov väl.
För att man ska kunna ta emot en bygganmälan måste man väl ha bygglov
Kan det vara därför dom vill hantera det som ett bygglovs ärende.
Är väl bara slänga upp skiten behöver man inte bygglov behöver man väl inte någon bygganmälan heller

Re: Bygglovsfritt nekas

InläggPostat: 11 nov 2012 11:20
av TonyMontano
Vissa kommuner har nog detta att man måste lämna in en bygganmälan :S hur vidare dem kan neka de eller ej!