Integritetspolicy

Dina personuppgifter säljs inte vidare till tredje part, de används enbart för att kunna möjliggöra köp från och betalning till oss. Webbutikens funktion kan vi inte påverka, men i övrigt lämnar inte informationssidorna under 24 volt några cookies efter sig.

 

Nyhetsbrev skickas sällan ut och endast när något speciellt finns att erbjuda.